چند نکته برای بهتر تمرکز کردن

چرا صدایت می‌زنیم جواب نمی‌دهی؟! این شکایتی است که تقریبا هر روز اطرافیانم از من دارند. به همین بهانه تصمیم گرفتم چند نکته از تجربیات خودم در تمرکز کردن روی یک کار مشخص را اینجا بنویسم. معمولا وقتی مشغول انجام کار خاصی مخصوصا مطالعه کتاب هستم، به سختی متوجه اطرافم می‌شوم. تا قبل از این … ادامه

رابطه نوشتن و تفکر

نوشتن در آمیخته با تفکر است. مثل رشته‌هایی که در هم تنیده شده باشند. کسی که اهل تفکر عمیق باشد، در نهایت نویسنده می‌شود و کسی که دست به قلم می‌برد، در نهایت متفکر می‌شود. گمان می‌کنم که برای بالا بردن کیفیت فکر کردن، و اصلا خود عمل فکر کردن – که این روزها جزء … ادامه

آغازیدن…

بشتابید! وبلاگ مهدی پورعلیا هم راه اندازی شد! نه، نشتابید، کارهای شتابزده نتیجه خوبی ندارند. بعد از دو سه چند تلاش ناموفق در وبلاگ نویسی، باز هم مثل بچه چموشی که آرام نمی‌گیرد، دوباره برگشتم سمت وبلاگ نوشتن. در این وبلاگ هم می‌خواهم از ابر، از باد، از ماه و خورشید، از آنچه که توی … ادامه