آزادی خود طبیعت است

آزادی تنها دارایی انسان است.

نه! اشتباه گفتم. آزادی دارایی نیست. آزادی خود انسان است، خود طبیعت است.

انسانی که برای آزادی خویش تلاش می‌کند، همانطور که تقلای غریزی هیچ حیوان و جانوری برای زنده ماندن زیر سوال نمی‌رود، کاملا منطقی، طبیعی و غریزی است.

ویکتور فرانکل در جایی از کتاب «انسان در جستجوی معنا» می‌نویسد: «اگر انسان در اردوگاه کار اجباری با از بین رفتن ارزش،‌ها مبارزه نمی‌کرد و نمی‌کوشید عزت نفس خود را حفظ کند، احساس انسان بودن را –انسانی که دارای مغز است و از آزادی درونی و ارزش شخصی برخوردار است- از دست می‌داد. و تنها بخشی می‌شد از توده عظیم مردم و هستی و تا حد زندگی حیوانی سقوط می‌کرد.»

دیدگاهتان را بنویسید